«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ
 ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄՆԵՐ / Կատարված աշխատանքներ 


Հիմնական
նախագծային աշխատանքները

Հիմնական
տեխնիկական հսկողությունները

Հիմնական
խորհրդատվական աշխատանքները